KSZU


DIRIGENTI


Spevokol košických učiteľov

Ernest Husár 13.2.1948 - 14.10.1949
Eugen Sáraz 15.10.1949 - 1953; 6.3.1958 - 25.2.1960
Štefan Gajdoš 3.3.1960 - 1961; 21.6.1962 - 1964
Roman Skřepek 1961 - 1961
Dr. Teodor Hirner 1961 - 4.5.1962

Okresný učiteľský spevokol Košice - vidiek

Vojtech Adamec 1.2.1958 - 30.8.1962
Jozef Polaško 5.9.1962 - 31.3.1964

Košický spevácky zbor učiteľov

Vojtech Adamec 4.4.1964 - október 1972
Ondrej Lenárd 3.11.1972 - 14.11.1976
Peter Škvarenina 2.3.1973 - 31.8.1975
Róbert Stankovský 13.2.1988 - 19.6.1990
Bartolomej Buráš 16.4.1991 - 7.5.1992
Karol Petróczi 1.9.1975 - doteraz
Šimon Marinčák 1.9.2001 - 31.12.2004
Marek Janko 1.5.2005 - jún 2006
Ján Hrubovčák, Mgr. art.  september 2006 - 1.4.2008
Maroš Potokár, Mgr. art.  september 2007 - doteraz