KSZU


Kontakt

Adresa

Košický spevácky zbor učiteľov
Hlavná 68
040 01 Košice

E-mail: kszu1948@gmail.com

Skúšky sa konajú každý utorok v čase 17:30 - 19:30 hod v ZUŠ na Hlavnej 68 v Košiciach.
Vítaný je každý záujemca o zborový spev :-)

Výbor zboru

predseda - Pavol Spišský (0903 141 778)
podpredseda - RNDr. Silvia Görcsösová
tajomník - Ing. Jozef Fetterik (0903 389 693)
členka výboru - Bc. Eva Streitová (0903 375 066)
členka výboru - PaedDr. Jarka Briškárová
kronikárka - Terézia Krupová
webmaster - RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. (0905 664 915)

Umelecké vedenie zboru

dirigent - Mgr. art. Maroš Potokár
klaviristka a chórovod - Mgr. Anna Ličková
chórovod - Mgr. Zuzana Reuterová